My Sentinel

Save me from the world
Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened

Baba mi gba mi l’owo aye (Baba gba mi l’owo aye, aye fele, ah aye le)
Ah save me from the world

Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened

Baba mi gba mi l’owo aye
Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened

Save me from the world, Lord Almighty God
Alpha and the Omega, You are the Almighty Father
DJ Burn’s about to let it out
And I’m coming with a gracious mouth
Oh Lord, You are the God
That rescued me with Your gracious hand
From this world full of evil men
Using their hands to spoil Your land
Come save me Father, I’m sick of this world’s drama, ha (Father)
Come save me Father, I’m sick of this world’s drama (Father)

Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened

Baba mi gba mi l’owo aye

Atobajaye ma j’aya lolo o (Baba mi gba mi l’owo aye)
Oba l’eni, Oba l’ana, Oba titi aye ee e o (Baba mi gba mi l’owo aye)
Gba mi o, gba mi o gba mi o gba mi Baba (Baba mi gba mi l’owo aye)

Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened

Se b’aye lo se la, t’ila fi ko lori
Aye naa lo se ‘kan o, to fi w’ewu eje
Moni, K’aye ma se mi, k’aye ma se mi siba sibo
K’aye ma se mi o, ko ma se mi bi o se wunmi
Baba o, Baba o, Baba o Baba o, (Baba mi gba mi l’owo aye)
mmmmm Baba mi (Baba mi gba mi l’owo aye)

Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened

Let’s go
Save me from the world, Lord Almighty God
You are the Eternal Father, the beginning and the end
And You are my best friend
Because Your protection and blessing never end
I thank You Father, for the shield of salvation, ha
I thank You Father, for the things I didn’t mention
Glory be to God in the highest, (highest) Lord, You are the finest (finest)
Glory be to God in the highest, (highest) Lord, You are the finest (finest)

Baba mi gba mi l’owo aye
Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened

Olorun gba mi o, (Baba mi gba mi l’owo aye)
Gba mi o gba mi o (Baba mi gba mi l’owo aye)
Se b’Iwo lo gba Anna, t’O so Anna d’olomo
Se b’Iwo lo gba Daniel o, to fi jade nnu iho kiniun
Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened
Agbara t’O fi gba Meshaki o, Shedraki at’ Abedinigo
T’won fi jade kuro ninu ina
Dakun wa fi gba mi o Baba
Gba mi o Baba mi, gba mi o gba mi o
Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened
mmmmmm Baba mi (Baba mi gba mi l’owo aye)
Moni enu t’won fi p’ade gun o, won a tun l’ade o gun mo
Awon ni won a p’ole ko wa ja o
Won a tun p’oloko ko wa mu
Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened
Olorun gba mi l’owo aye, k’aye ma se mi siba sibo
Eledumare o, dakun gba mi o
Baba mi l’oke o, dakun gba mi o
Ask you shall be given, seek you shall find, knock and it shall be opened
Se b’Iwo lo le gba mi Edumare dakun gba mi ‘mo fi sa to O wa o Baba rere (Baba mi gba mi l’owo aye)
Gba mi l’owo aye o Baba o (Baba mi gba mi l’owo aye)
Gba mi l’owo aye o Baba o (Baba mi gba mi l’owo aye)

Ogo ni fun Oluwa, tori t’O seun, tori anu re si wa
K’awon to fe Oluwa wi nissiyi pe anu re duro fun wa
Come save me, come protect me
Make me see no evil
Protect me from bad people and from the hands of the devil

‘Tor’Iwo loluso aguntan mi, emi ki yoo se alaini
O mu mi dubule, ninu papa oko tutu
O mu mi lo si iha omi didake roro
O tu okan mi lara
O mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko Re
Nitooto
Bi mo ti lerin laarin afonifoji ojiji iku
Emi ki yoo beru ibi kan
Nitori t’Iwo pelu mi
Ago Re ati opa Re won ng tu mi ninu
Iwo te tabili ounje s’ile niwaju ni oju awon ota mi
O da ororo ayo si mi l’ori
Ago mi si kun akun wo si le
Nitooto, ire ati anu ni yoo ma to mi lehin
L’ojo aye mi gbogbo
Emi yoo si ma gbe ninu ile Oluwa tit lai lai lai lai lai lai (Baba mi gba mi l’owo aye e e e)

Ireti mi mbe l’owo Olorun, Eledumare (Baba mi gba mi l’owo aye e e e)
Oba leni Oba l’ana o (Baba mi gba mi l’owo aye e e e)
Oba titi aye ainipekun (Baba mi gba mi l’owo aye e e e)
Oba t’O ni k’a bere o (Baba mi gba mi l’owo aye e e e)
T’o l’Ohun yoo fi fun wa (Baba mi gba mi l’owo aye e e e)
Gba mi o, gba mi o, gba mi o Baba, gba mi o gba mi o o o o (Baba mi gba mi l’owo aye e e e)
Ask you shall be given, seek you shall find
Gbab gba gba gbami o (Baba mi gba mi l’owo aye)